Системи за димоотвеждаща и натурална вентилация

Системи за димоотвеждаща и натурална вентилация
   Прочети повече
Верижни мотори
   Описание
   Техническа информация
   Видео

Верижни мотори

Верижните мотори на AUMÜLLER имат тънък и атрактивен, здрав алуминиев корпус, съдържащ микропроцесор, който управлява  електрониката, редуктора и веригата. Веригите от неръждаема стомана имат неогъваема задна част. В предната част те биват подложени на натиск при режим на работа. Силата на притискане зависи от размера и формата на веригата и дължината на хода. Следователно верижните мотори обикновено имат различни сили на изтласкване и издърпване. Верижните мотори с дълъг ход обикновено се ползват при позиции с голямо натоварване при издърпване.

 

Вграденият микропроцесор регулира силата на задвижване, посредством електронен датчик за позициониране, спрямо дължината на хода. Плавният старт и плавното спиране предпазват моторите и крепежните елементи от претоварване и преждевременно износване. Възможно е синхронизирано действие на няколко прозоречни мотора, както и различни конфигурации, при специфични клиентски и обектови изисквания.

 

С  техния тънък дизайн, верижните мотори на  AUMÜLLER прилягат елегантно на профила. Използват се в SHEV системи и за натурална вентилация на въздух чрез автоматизирани прозорци, главно на фасади. Моторите с напрежение 230V са подходящи само за вентилационни нужди.

Вариантите за монтаж включват странично, долно и горно отварящи се, и паралелно изнасящи се, прозорци.

 

 

Тип
Вид
Модел
Ход
Сила
Скорост
Максимален Ход
Прекъсващ ток ??
Употреба 
Позициониране
Функционалност
 
 
??
Напрежение
Обхват   
Избутваща
Издърпваща
На отваряне
На затваряне
за 60 сек.
Максимално
Естествена вентилация
ВСОДТ
Натурална ВСОДТ
Фасади
Покривни пространства
Непрекъснат контрол
Синхро- низирана
Последо- вателна
 
 
 
[V]
[mm]
[N]
[N]
[mm/s]
[mm/s]
[mm]
[A]
 
 
 
 
 
 
 
 
KS2
SOLO
S2
24
50-800
200-50
200
10,0
10,8
600
0,7
 
 
 
0
 
 
 
 
230
50-800
200-50
200
10,0
10,0
600
0,7
 
 
 
0
 
 
 
 
S12
24
50-1000
250-50
250
8,0-13,5
8,0
800
1,0
 
 
0
0
-
-
0
0
230
50-1000
250-50
250
8,0
8,0
450
0,2
 
 
 
0
-
-
0
-
TWIN
S12
24
50-1000
500-100
500
8,0-13,5
8,0
600
1,4
0
0
 
0
-
-
0
0
KS4
SOLO
S12
24
50-1000
400-50
400
8,0-13,5
8,0
800
1,2
0
0
 
0
-
-
0
0
KSA
SOLO
S12
24
250-1500
600-50
600
8,0-13,5
8,0
800
1,2
0
0
0
0
-
-
0
0
230
250-1500
600-50
600
8,0
8,0
800
0,2
0
 
 
0
-
0
0
 
TWIN
S12
24
400-600
1200-60
1200
8,0-12,0
8,0
600
2,4
0
0
 
0
-
-
0
0
D
S12
24
400-800
1200-400
1200
8,0-13,5
8,0
800
2,4
0
0
 
0
-
-
0
0

ЛЕГЕНДА

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЪГЧЕ - подходящ

 

квадратче - не се препоръчва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 - вграден изключвател при претоварване

 

 

 

S12 - вграден королер за синхронизацията и програмирането на функциите

в синьо - сила и скорост зависещи от хода на мотора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Прочети повече
Шпинделови мотори
   Описание
   Техническа информация
   Видео

Шпинделовите мотори

Шпинделовите мотори на AUMÜLLER имат атрактивен  кръгъл или правоъгълен алуминиев корпус и капачки от алуминий или пластмаса. Дължината на корпуса се определя от конструктивната дължина, която от своя страна се специфицира от микропроцесорна електроника и  механична предавателна кутия,както и от варираща дължина на шпиндела.

Съчмените лагерни шпиндели са произведени от високо качестева нераждаема и фосфатирана стомана. Задвижващият механизъм се състой от шпинделова рейка направена от неръждаема стомана и анодизиран алуминии. Шпинделовите рейки са стандартно снабдени с неподвижни болтове или биват заменени с шарнирни такива за различни мотажни планки. Възможен е и монтаж чрез регулируемо захващащи се пръстени, плъзгащи елементи или със скоби в задната част на корпуса. Лесно изпозлваемото регулируемо захващане на тялото предоставя ноебходимата стабилност дори и при дълги избутвания под въздейстието на странични сили и натоварвания.

Микропроцесорът контролира плавният старт и плавното спиране както и избутващата дължина, сила и скорост. Тези неща предпазват мотора от претоварване както и прозоречните крепежи от преждевременно износване. Синхронизирането на няколко мотора в различни обектови специфични изисквания е възможно без никакви проблеми.

 

Приложение:

Шпинделовите мотори на AUMÜLLER могат да се използват както в ВСОДТ (SHEV) системите така и  за натурална вентилация на въздуха.

Диретно захващащите се шпинделови мотори са подходящи за отварящи се покривни пространства както и за фасади. Областта на приложение включва големи, тежки и много тежки прозорци на странична, долна, горна и фрикционна ос както и за паралелно отваряне навън.

Непряко захванатите мотори чрез монтажна планка са подходящи за странично отварящи се леки и не много тежки външно и вътрешно отварящи се крила главно на фасади.

Тип Вид Модел Ход Сила Скорост Максимален Ход Прекъсващ ток ?? Употреба  Позициониране Функционалност
?? Напрежение Обхват Избутваща Издърпваща На отваряне На затваряне за 60 сек. Максимално Естествена вентилация ВСОДТ Натурална ВСОДТ Фасади Покривни пространства Непрекъснат контрол Синхронизирана Последователна
      [V] [mm] [N] [N] [mm/s] [mm/s] [mm] [A]                
KS2 SOLO S2 24 50-800 200-50 200 10,0 10,8 600 0,7 0 -   0        
230 50-800 200-50 200 10,0 10,0 600 0,7 0 -   0        
S12 24 50-1000 250-50 250 8,0-13,5 8,0 800 1,0 0 0 0 0 - - 0 0
230 50-1000 250-50 250 8,0 8,0 450 0,2 0     0 - - 0 -
TWIN S12 24 50-1000 500-100 500 8,0-13,5 8,0 600 1,4 0 0   0 - - 0 0
KS4 SOLO S12 24 50-1000 400-50 400 8,0-13,5 8,0 800 1,2 0 0   0 - - 0 0
KSA SOLO S12 24 250-1500 600-50 600 8,0-13,5 8,0 800 1,2 0 0 0 0 - - 0 0
230 250-1500 600-50 600 8,0 8,0 800 0,2 0     0 - 0 0  
TWIN S12 24 400-600 1200-60 1200 8,0-12,0 8,0 600 2,4 0 0   0 - - 0 0
D S12 24 400-800 1200-400 1200 8,0-13,5 8,0 800 2,4 0 0   0 - - 0 0
   Прочети повече
Мотори със зъбни рейки
   Описание
   Техническа информация
   Видео

Мотори със зъбни рейки

Функции на мотора LKS

 • За естествена вентилация, димо и топло отвеждащи системи
 • Здрав антикорозионен дизайн
 • Тънък анодизиран алуминиев корпус (30 x 30 мм)
 • Сив пластмасов корпус за моторa
 • Лесна инсталация благодарение на регулиращия пръстен, както и на предното и задното окачване
 • Хромирана решетка от неръждаема стомана с овлажняване на крайното положение

 

   Прочети повече
Сгъваеми мотори за избутване FTA (FOLDING ARM DRIVES FTA)
   Описание
   Техническа информация
   Видео

Сгъваеми мотори за избутване FTA (FOLDING ARM DRIVES FTA)

СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ FTA600

 • За естествена вентилация, димo и топлоотвеждащи системи и ferralux® NSHEV (EN12101-2)
 • Тип:
  • R - с ролка: Сгъваемото рамо се отваря чрез ролка свободно движещи се врати за въздушна вентилация на 90 °
  • DF - с шарнирно съединение за отваряне / затваряне на странично окачени прозорци отварящи се навътре на 90 °
  • GF - с плъзгаща релса за отваряне / затваряне на страничните окачени прозорци отварящи се навън на 90 °
 • Време за отваряне от 45 секунди за ъгъл на отваряне 93 °
 • Програмируем контакт без напрежение
 • Здрав антикорозионен дизайн
 • Лесна инсталация, благодарение на отвори в крайните капачки на корпуса
 • Програмируеми параметри на вътрешната интелигентна контролна електроника S12
  • Синхронизирано управление с много функции и последователност без добавяне на допълнителни устройства
  • Електронно контролирано плавно отваряне, затваряне и спиране в края на на хода
  • Ход, сила, скорост
  • Контрол на отстъпките
 • Интегриран букса за разширяване на системата
 • Подходящ за M-COM за автоматично синхронизирано изпълнение на многодвигателни системи и автоматично управление на последователността с заключвщи задвижки
   Прочети повече
Заключващи мотори
   Описание
   Техническа информация
   Видео

Заключващ мотор LLA

СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ LLA

 • За отвеждане на дим и топлина, естествена вентилация и ferralux® NSHEV (EN12101-2)
 • DIP-превключватели за избор на посоката на движение и самостоятелно / синхронизирано движение
 • Контактен ключ за активиране на функциите за аварийно затваряне на програмите
 • Самоубочение разпознаване на удар
 • Здрав антикорозионен дизайн
 • Лесна инсталация чрез скрити отвори под наклонените крайни капачки
 • Съединителен адаптор с фрезован канал Ø13,3 x 9,2 мм
 • Програмируеми параметри на вътрешната интелигентна контролна електроника S12
  • Синхронизирано управление с много функции и последователност без добавяне на допълнителни устройства
  • Електронно контролирано плавно отваряне, затваряне и спиране в края на на хода
  • Ход, сила, скорост
  • Контрол на отварянето

Заключващ мотор FV

 

СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ FV1 / FV3 / FV4

 • За естествена вентилация, отвеждане на дим и топлина и ferralux® NSHEV (EN12101-2)
 • Версии:
  • FV1 - без вътрешен прекъсвач и контрол на последователността, за използване в RWA системи с USKM модул
  • FV3 - с вътрешен прекъсвач зависим от товара(защита от претоварване) и контрол на последователността за задвижванията PL6 S1 / PL10 S1
  • FV4 - версия SW-V2 (софтуер) с M-COM подходящ прекъсвач зависим от товара и контрол на последователността за задвижвания S3 / S12

(окабеляване звезда, ток на задвижването не минава през FV4, контрол на последователността става чрез комуникационен проводник)

 • Брой на заключващите точки (VP)
  • 1 VP - Корпус 420 мм като лява или дясна версия
  • 2 VP - Корпус 1200 мм или 2000 мм
  • 3 VP - корпус 2000 мм
 • Малка заключваща скоба за 18 мм монтажно пространство на профила на рамката на прозореца
 • Здрав антикорозионен дизайн в тънък алуминиев корпус (Lx35x35 mm) или в цветове RAL

 по избор

 • Лесна инсталация поради скрити отвори под наклонените крайни капачки
 • Кабелни свързващи клеми под крайната капачка (в FV3 и FV4)

Заключващ мотор FVR

 

 СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ FVR3 / FVR4

 • За естествена вентилация, отвеждане на дим и топлина и ferralux® NSHEV (EN12101-2)
 • Версии:
  • FVR3 - с вътрешен прекъсвач зависим от товара(вградена защита от претоварване) и контрол на последователността за задвижвания PL6 S1 / PL10 S1
  • FVR4 - версия SW-V2 (софтуер) с M-COM подходящ с вътрешен прекъсвач зависим от товара и контрол на последователността за задвижвания S3 / S12

(окабеляване звезда, токът на задвижването не преминава през FVR4, управление чрез комуникационен проводник)

 • Монтиране върху рамката на прозореца при отваряне навън или профила на касата при прозорците които се отварят навътре
 • Заключващата планка активира многоточковите заключващи системи на прозорците чрез допълнителна заключваща ролка
 • Здрав антикорозионен дизайн в тънък алуминиев корпус (420x35x35 мм) или в цветове RAL по избор
 • Лесна инсталация поради скрити отвори под наклонените крайни капачки
 • Кабелни свързващи клеми и DIP-превключватели за настройка на посоката на движение под крайната капачка

Заключващ мотор FVB

 

СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ FVB

 • За естествена вентилация, изпускане на дим и топлина и ferralux® NSHEV (EN12101-2)
 • версии:
 • FVB3 - с вътрешен прекъсвач зависим от товара (вградена защита от претоварване) и контрол на последователността за задвижванията PL6 S1 / PL10 S1
 • FVB4 - версия SW-V2 (софтуер) с M-COM подходящ с вътрешен прекъсвач зависим от товара и контрол на последователността за задвижвания S3 / S12

                            (окабеляване  звезда, токът на задвижването не преминава през FVB4, управление чрез комуникационен проводник)

 • Монтиране върху профила на прозореца на прозорците отваряни навътре
 • Заключващата планка активира многоточковите заключващи системи на прозорците чрез допълнителна заключваща ролка
 • Здрав антикорозионен дизайн в тънък алуминиев корпус (420x35x35 мм) или в цветове RAL

по избор

 • Лесна инсталация поради скрити отвори под наклонените крайни капачки
 • Кабелни свързващи клеми и DIP-превключватели за настройка на посоката на движение под крайната капачка

  


Заключващ мотор FVM

СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ FVM2

 • За естествена вентилация, отвеждане на дим и топлина и ferralux® NSHEV (EN12101-2)
 • С M-COM подходящ с вътрешен прекъсвач зависим от товара(вградена защита от претоварване) и контрол на последователността за задвижвания S3 / S12

(окабеляване звезда, токът на задвижването не преминава през FVM2, управление чрез комуникационен проводник)

 • Подходящ за скрит монтаж в профили
 • Заключващата плоча активира многоточковите заключващи системи на прозореца чрез допълнителна заключваща ролка, която може да бъде монтирана от двете страни и може да се върти на 180 °
 • Ръчен механизъм за отключване
 • Здрав антикорозионен дизайн в тънък корпус от неръждаема стомана (473x25x25 мм)
 • Скрити кабелни клеми и DIP-превключватели за настройка на посоката на движение и заключващия ход

  


Заключващ мотор ОFV

 

СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИ OFV1 / OFV1 M-COM

 • За естествена вентилация, отвеждане на дим и топлина и ferralux® NSHEV (EN12101-2)
 • Отличителни белези:
  • Вътрешен прекъсвач зависим от товара(вградена защита от претоварване) и контрол на последователността за задвижвания PL6 S1 / PL10 S1, както и за задвижвания тип S2 / S3 / S12
  • Версия OFV1 M-COM с подходящ вътрешен прекъсвач зависим от товара и контрол на последователността за задвижвания S3 / S12

                                (окабеляване тип звезда, ток не преминава през  OFV1 (SW-V2 M-COM), управлението става  чрез комуникационен проводник)

 • Ъгъл на завъртане, регулируем на 90 ° / 180 °
 • Посока на отваряне, насочена към дясно / ляво завъртане
 • Монтиране на зъбно колело на прозорците които се отварят навътре вместо дръжка
 • Плоският вал активира многоточковите заключващи системи на прозореца чрез предавката на дръжката на прозореца
 • Здрав антикорозионен дизайн в пластмасов корпус
 • Лесна инсталация благодарение на скрити отвори
 • Скрити кабелни свързващи клеми и DIP превключватели за настройки
   Прочети повече
Hardware RWA 1100 - 1050
   Описание
   Техническа информация
   Видео

RWA1100 HARDWARE SET

 

 СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ RWA1100

 • За естествена вентилация, отвеждане на дим и топлина и ferralux® NSHEV (EN12101-2)
 • Подходящ за отваряне навън (долно / горно / странично окачени прозорци)
 • Големите ъгли на отваряне се развиват с къси удари и време на отваряне, дължащи се на монтажа на задвижванията на шпиндела при остър ъгъл към страничния затварящ ръб
 • Максимален ъгъл на отваряне и балансирано съотношение на силата и хода с клемата F11, монтирана на страничния затварящ ръб на крилото профили в
  • ап. 1/2 от дължината на крилото, ако използвате K15
  • ап. 1/3 от дължината на касата, свързана с пантите, ако използвате K37
 • Други комбинации от различни задвижвания на шпиндела в SOLO или TANDEM с заключващи задвижващи механизми на прозореци сецифични за различните профилни системи (при поискване)
 • Могат за се използват за покривни прозорци при заявка

 RWA1050 HARDWARE SET

 

 СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ RWA1050

 • За естествена вентилация, отвеждане на дим и топлина и ferralux® NSHEV (EN12101-2)
 • Подходящ запрозорци отваряни навътре странично окачени прозорци
 • Ъгъл на отваряне от 90 градуса с къси удари и време на отваряне поради монтажа на задвижванията на шпиндела при остър ъгъл спрямо страничния затварящ ръб и поради изместването на шарнирната точка на рамковата скоба зад конструкцията на гребло / греда
 • Необходимо е пространство само 22 мм за монтаж на рамковата скоба на страничния затварящ ръб на профила на рамката на прозореца
 • Други комбинации от различни задвижвания на шпиндела в SOLO или TANDEM с заключващи задвижващи механизми на прозореци сецифични за различните профилни системи (при поискване)
   Прочети повече
SKYLIGHT HARDWARE SYSTEMS
   Описание
   Техническа информация
   Видео

SKYLIGHT HARDWARE SYSTEMS

 

 

СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

 • За естествена вентилация, отвеждане на дим и топлина и ferralux® NSHEV (EN12101-2)
 • Използвайте за капандури тип Eternit Fumilux4000
 • Ъгъл на отваряне приблизително 160 °
 • Използване при друг вид капандури при поискване
   Прочети повече
Централи за управление
   Описание
   Техническа информация
   Видео

 SHEV – Централа EMB7300

ФУНКЦИИ НА ЦЕНТРАЛА EMB7300

 • Управлява 24 V DC устройства за отвеждане на дим и топлина в случай на пожар и за естествена вентилация
 • Контролен панел, съвместим с prEN 12101-9
 • Захранване, отговарящо на EN 12101-10
 • Ниско изходно напрежение (<2 Vpp) - съвместимо с всички обикновени устройства
 • 1 изход SHEV-Group с 1 (по избор 2) контролирана вентилационна линия (и)
 • Сменяеми клеми за лесно свързване на сигналните линии
 • Свързване на електрически мотори, генератор на сгъстен газ и магнити за задържане
 • 2 входа за линейни детектори с мониторинг за връзка:
  • Модул за активиране на системата чрез счупване на стъкло (HSE)
  • Автоматични детектори за дим и топлина
 • 1 Вход за вентилационната линия (по избор 2) с функция ОТВОРИ-СТОП-ЗАТВОРИ
 • 2 слота за модул за мониторинг и преобразуване на сигнала (аварийно отваряне, неизправност)
 • 1 Мрежов порт за връзка и интегриране в системи за управление на сгради (LON, KNX)
 • Вход за директна връзка за сензори за вятър и дъжд
 • Ясни операционни елементи на дисплея
 • Обширни опции за настройка на основните функции чрез софтуер "EMB compact"
 • Корпус (по избор) с Модул за активиране на системата чрез счупване на стъкло и вентилационен бутон (2,5 A / 5 A)
 • Водеща рамка, използваема за бърз монтаж (2,5 A / 5 A)
 • Кабелен вход отгоре, отдолу или отзад на корпуса
 • Подготвен за свързване на резервни батерии (72 часа)
 • VdS сертификат номер: G 514001

 


SHEV – Централа EMB8000

 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦЕНТРАЛА EMB8000

 • Модулен контролен панел за управление с дигитална линия за врузка и захранване 24 V DC за задвижки на димо и топло отвеждащи системи (SHEV) и в контролирани системи за естествена вентилация
 • Контролен панел, съвместим с prEN 12101-9
 • Захранване, отговарящо на EN 12101-10
 • Ниско остатъчно изходно напрежение (<2 Vpp) - съвместимо с всички обикновени устройства
 • Лесна и пестяща място инсталация на 35-милиметрова монтажна релса с множество комбинации
 • Лесно конфигуриране на SHEV и вентилационни групи чрез селективно подреждане на модулите
 • Контролен и сензорен модул с 3 наблюдавани детекторни линии с различни приоритети за свързване с:
  • Устройство зааварино активиране чрез ръчно счупване (HSE)
  • Автоматични детектори за дим и топлина
  • Контролен сигнал от фиксирана алармена система (FAS)
 • Модул за задвижване с контролирани линейни изходи за свързване на задвижвания до 20 А
 • Релеен модул за оценка и предаване на събития (сигнал за открит авариен сигнал, сигнал за повреда, сигнали за обратна връзка)
 • Модул за времето за връзка със сензори за скорост на вятъра, сензори за посоката на вятъра и сензори за дъжд
 • Мрежови модули за свързване и интегриране със системи за управление на сгради (CAN, KNX)
 • Всички входове на вентилационните бутони с функция OPEN-STOP-CLOSE и регулируеми приоритети
 • Ясни операционни и дисплейни елементи
 • Обширни настройки на основните функции чрез софтуер, предлаган чрез изтегляне безплатно
 • Специални функции, програмируеми чрез лиценз за софтуер за допълнителни разходи, както следва:
  • Интервали на обслужване и поддръжка
  • Промени в приоритетите, преходните прагове и времето за изключване
  • Деактивиране на линиите на детектора или на тяхното наблюдение
  • Контрол на алармените функции чрез свободен от волта контакт на алармената система (FAS)
  • Интеграция в мрежата
 • Корпус от стоманена ламарина, клас на защита IP40 / IP54, алтернативно наличен със скоби за стена, изход отгоре на кабела
 • Възможно свързване на резервни батерии (72 часа)
 • VdS сертификат: G 512005
 • В състояние на доставка може да се конфигурира взаимосвързаността на SHEV и вентилационните групи                                                                                                        - чрез целенасочено подреждане на модулите - без софтуер.
 • Системни компоненти за индивидуално сглобяване, състоящи се от функционални основни контролни единици, всеки с един SHEV и една вентилационна група, както и различни модули и компоненти, които могат да бъдат поръчани или като фабрично инсталирани или за самата инсталация от страна на клиента.
 • Софтуерни лицензи за активиране и конфигуриране на комплексни добавени специални функции, както и за взаимно свързване на множество управляващи устройства към мрежа с по-високи функции за SHEV, вентилационни и климатични групи
 • Напълно сглобени и конфигурирани - фабрично или чрез саморазшиване.
 • Напълно сглобени и конфигурирани от завода или за самоотстраняване
 • Индивидуално персонализиране чрез обширни софтуерни опции

 

Контролен блок за натурална вентилация

 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНТРОЛНИ БЛОК И ЗАХРАНВАНЕ ЗА НАТУРАЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ

 • Управляващи устройства с аксесоари като сензори за времето и контролни панели за управление на задвижвания
 • 24 V DC за естествена вентилация в помещения или сгради
 • Ниско остатъчно изходно напрежение на вълната (<2 Vpp)
 • Входовете на два или повече контролни блока могат да се превключват паралелно
 • Свързване на различни управляващи устройства в една вентилационна група
 • Бутони за вентилация с функция ОТВОРЕНО-СТОП-ЗАТВОРЕНО и 2 или 3 приоритета
 • Бутони за вентилация, които могат да се конфигурират в режим "мъртва" или "джог-превключвател"
 • Всички изходи на задвижващите линии са свързани
 • Вход за по-висок ранг, напр. без вятър и дъжд сигнали
 • Подходящ за използване в контролирани системи за естествена вентилация
 • Различни елементи за показване и управление
 • Плоски монтирани корпуси, подходящи за монтаж в окачени тавани или предназначени за тях места.
 • Допълнителен BUS интерфейс за интегриране в GLT системи чрез LON и KNX
 • Цифров интерфейс за AUMÜLLER S12 устройства

 Контролиране за натурална вентилация

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

 • Нашата контролирана система за естествена вентилация предлага решения за съвременни сгради на възможно най-високо ниво на комфорт за потребителя
 • Нашите контролирани системи за естествена вентилация изискват внимателно планиране и професионална инсталация. Системата осигурява:
  • доставка на помещения с чист въздух с ниска мощност
  • подобрява охлаждането на сградата през лятото
  • има интегрирана система за нощно охлаждане, което спестява енергия през лятото, топлинните загуби през зимата се предотвратяват от кратко
  • интервали на вентилация
  • предотвратява от образуването влагата и на плесени

 

 • Основни функции за естествена вентилация:

 

 • Едностранна вентилация (прозорците са от едната страна на помещението) - подходящи за стаи с ниска степен на обществено съответствие и дълбочина на помещението <2,5 пъти височина на помещението, с малка обмяна на въздуха
 • Кръстосаната вентилация (прозорците са от двете страни на стаята) - възниква, когато има вентилационни отвори от двете страни на стаята и където има значителни разлики в налягането на вятъра. Подходящ е за стаи които за с голямо натоварване и стаи с дълбочина <5x височина на стаята

 

 • Вентилация на атриума (прозорците са разположени в фасадата или на покрива) - Прозорци, които са разположени на различни височини и се получава "ефекта на комина". По този начин топлият въздух се издига и изтича през покривните прозорци. Това създава ниско налягане в сградата и позволява на чистия въздух да влиза свободно през фасадните прозорци

 

 • Хибридна вентилация - използва предимствата на контролирана естествена вентилационна система и я поддържа с добавянето допълнителна механична вентилация (например вентилатор за извличане на въздух). Хибридна вентилация може да се използва в помещения, които имат висока обществена натовареност (например конферентни зали)

 

 

 • Благодарение на много обширните функции и задачи, които контролираните вентилационни системи трябва да изпълнят, компонентите, използвани в такива системи, обикновено се свързват чрез кабелни системи като KNX, LON, CAN или чрез безжични радиосистеми
   Прочети повече
Аксесоари за RWA системи
   Описание
   Техническа информация
   Видео

Аксесоари за RWA системи

WR-Set Type 7x/8x – Сензори за Вятър и дъжд комплект

Приложение:

 Датчиците за вятър и дъжд работят с модул за оценка WRAG2 или Typ IV, WM (Weather Module) съвместими с централи EMB 7300/ 8000 или директно с контролното устройство на SHEV(система за вентилация) за затваряне и блокиране на естествената вентилация при лоши метеорологични условия.

Комплектът включва:  

 • сензор за вятър тип III,
 • сензор за дъжд Тип III
 • скобен пръстен,
 • алуминий конзола за монтаж на полюс или стена
 • без винтове за монтаж

 


WRG-Set – Сензор за посока на вятъра комплект

Приложение:

 Датчик за остановяване посоката на вятъра, работи с модула за оценка или с WM (Weather-Module) съвместими с централа EMB 8000  за остановяване посоката на вятъра в зависимост от нея  се отварят / затварят прозорците в случай на пожар.

Комплектът включва:  

 • Сензор за посоката на вятъра
 • Кутия за свързване
 • Пръстен за затягане
 • Алуминиева конзола за монтаж на стойка или стена
 • без винтове за монтаж

 


 HSE – Основен контролен панел авариен бутон със прозерец за счупване

Приложение:

Авариен бутон със стъкло за счупване и ръчно управление на аварийните функции на SHEV / NSHEV системи (отворяне и затваряне).

Свързва се към линията на детектора в управляващо устройство.

Компоненти:

 • Заключваща се, остъклена врата (включен е ключ)
 • Вход за присъеденяване към линията на детектора
 • HSE оранжево: сертификат VdS

Възможна е поръчка с цветове: червено, жълт, сив, син, оранжев

 


Датчик за дим

 

Приложение:

Датчик за дим за автоматично ранно откриване на пожар.  Управление на функцията аварийно-отваряне на група SHEV / NSHEV системи.

Свързване към линията на детектора на управляващо устройство.

Описание:

Система за избягване на фалшиви аларми, автоматично следене на параметрите за активиране на алармите

Съгласно EN 54-7 може за бъде свързан към входа на линията на детектора

 


Бутони за вентилация

Приложение:

 Бутон за вентилация за свързване към вентилационните входове на SHEV / NSHEV системи

Описание:

Бутон без механично заключване, функция "стоп" при натискане и на двата бутона

 

 Описание:

Бутон без механично заключване

 

Описание:

Превключвател с партон (DIN 19525) и 3 ключа

 


Регулатор на стайна температура

 Приложение:

Термостат като контролер за включване и изключване за контролиране на стайна температура.

Описание:

Свързва се към вентилационни входове на SHEV (система за вентилация) или на системи за естествена вентилация

  

Худростат

Приложение:

Хигростат като контролер за контролиране на влажноста в помещението.

Описание:

Свързва се към вентилационни входове на SHEV (система за вентилация) или на системи за естествена вентилация

 


Сензор за качеството на въздуха – CO2

Приложение:

Сензор за откриване и оценка на концентрацията на CO2 (въглероден диоксид) в помещенията.

Описание:

Свързва се към вентилационни входове на SHEV (система за вентилация) или на системи за естествена вентилация

 


Управление/ Контролер WG 3006

Приложение:

Контрол на задвижки от 230 V.

 За отваряне и затваряне на зимни градини, оранжерии, тераси и балкони - ръчно и в зависимост от вътрешната температура.

 Възможно е да е свързан датчик за дъжд от 230 V.

Описание:

Термостатен прекъсвач с ръчен/автоматичен и въртящ се ключ ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО

 


Реле време

Приложение:

За контролирано от времето (отваряне/затваряне) на вентилационни линии              с 30 - дневна и седмична програма.

Описание:

Свързва се към вентилационни входове на SHEV (система за вентилация) или на системи за естествена вентилация

 


 

REL1 - Реле за препращане на статус

Приложение:

За предаване на различни функции или статус на SHEV (система за вентилация)  или система за естествена вентилация на външни устройства.

Описание:

С основа за монтаж на 35 мм монтажна шина.

 


 

Релеен интерфейс за 230 V устройства

Приложение:

Реле за свързване на 230 V AC задвижвания към 24 V DC задвижваща линия, задействайки с промяна на полюсите на 24 V DC задвижваща линия.

Описание:

Връзка към линията за задвижките на SHEV (система за вентилация)  или управляващите устройства за естествена вентилация

 


 

FAS интерфейсен модул

Приложение:

Модул за автоматичен контрол на функцията за аварийно отваряне чрез линия (без захранване) на алармена система.

Описание:

За свързване към входа на детекторната линия на управляващите устройства SHEV (система за вентилация), с мониторинг на линия между контролния блок и модула

 


 

Краен модула за линията на  задвижките M-COM

Приложение:

За монтаж в последната или единствената разпределителна кутия на линията за наблюдение на задвижките.

Описание:

За свързване в линията на задвижките на управляващите устройства SHEV (система за вентилация)

 


GLT-LZM3 – Модул за оправление на движението 0 - 10 V за вентилация

Приложение:

За управление на хода с 0 - 10 V сигнал (0 - 100%) на една задвижваща линия.

 

Описание:

 • За свързване към линията със задвижки на SHEV (система за вентилация) или на системи за естествена вентилация
 • Монтирането на корпуса изисква свободно пространство в корпуса
 • Настройката на времето за управление на задвижването (за ограничаване на хода) съответства на 10 V (100% отворен). Вентилационната линия е затворена при 0 V (0% отворена)
 • Междинните позиции съответстват на приложеното напрежение 0-10 V
 • Работно напрежение, поляризирано в посока затваряне: Задвижванията следват сигнала 0-10 V
 • Работно напрежение, поляризирано в посока отваряне: сигналът 0 - 10 V е претоварен, задвижванията преминават към крайната позиция OPEN (функция за аварийно отваряне)

 


 

WRAG2 - Устройство за оценка на вятъра / дъждовете

Приложение:

За оценка на вятърните и дъждовните сигнали от сензорите за вятър и дъжд, работещи с 24 V DC и тяхното предаване чрез 2 линии без напрежение, с допълнителен вход за свързване на вентилационни бутони (или време превключватели и т.н.).

Използва се за управление в допълнение към централи за натурална вентилация LZ 1, LZ 6, NT-T2,5

Описание:

Предаване на сигнали за вятър и / или дъжд (отделно или заедно), регулируемо чрез 4 позиционен DIP превключвател, директно свързване на задвижки до макс. 5A, времезакъснение при включване на сигнала за вятър и дъжд и закъснение при изключване за вятърния сигнал

 


 

LZA - Вентилационен модул (изисква се външно захранване)

Приложение:

Модулна система за единично или групово управление на устройства на 24 V DC чрез външно захранване, Вентилационен модул се монтира в разпределителна кутия.

Описание:

 • Входните данни разграничават командите за кратко-дълго-освобождаване. Изходът на задвижването може да се управлява чрез кратка команда като режим на превключване включено или изключено. С команда за дълго и освобождаване, задвижванията могат да се задействат в режим "мъртъв"
 • Всеки модул има входове и изходи за превръщане на командата с по-висок приоритет (т.е. от вентилационните бутони или от реле време) и захранването
 • Външното захранващо устройство е адаптирано към обобщената консумация на ток в системата

 


 

Универсален контролен реле-модул за 1 задвижване 230 V AC

 

Приложение:

Релеен модул за единично или групово управление на 1 задвижващ блок 230 V AC, подходящ за монтаж в кутия зад вентилационния бутон.

Описание:

 • Всеки модул има входове и изходи за прехвърляне на сигнал с по-висок приоритет (т.е. от вентилационните бутони или от бутона за време) и захранването
 • Входа от вентилацията контролира само модул със собствено задвижване
   Прочети повече